Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно това потребителско споразумение, преди да използвате нашия сайт. Продължаването на използването на този сайт представлява вашето приемане на правилата и условията, посочени по-долу.

1. Права и отговорности на потребителя

  • 1.1. Потребителят се задължава да използва информацията от този сайт само за информационни цели.
  • 1.2. Потребителят носи пълна отговорност за действията си въз основа на информацията, представена на този сайт.
  • 1.3. Потребителят се задължава да не използва информацията от този сайт за незаконни цели или във вреда на трети лица.

2. Отказ от отговорност

2.1. Информацията, представена на този сайт, е само за информационни цели и не представлява препоръка за действие.

2.2. Ние не носим отговорност за евентуални загуби, понесени от потребителите в резултат на използването на информация от този сайт.

3. Интелектуална собственост

3.1. Всички материали, публикувани на този сайт, са защитени с авторски права и могат да бъдат използвани само със съгласието на притежателя на авторските права.

4. Промени в потребителското споразумение

4.1. Администрацията на сайта си запазва правото да прави промени в това потребителско споразумение без предварително уведомяване на потребителя.

5. Крайна позиция

5.2. В случай на спорове между потребителя и администрацията на сайта, страните ще предприемат всички мерки за разрешаването им чрез преговори.