• Dom
  • Pravila korištenja

Pravila korištenja

Molimo pažljivo pročitajte ovaj korisnički ugovor prije korištenja naše stranice. Daljnje korištenje ove stranice znači da prihvatate dolje navedene odredbe i uslove.

1. Prava i odgovornosti korisnika

  • 1.1. Korisnik se obavezuje da će informacije sa ovog sajta koristiti isključivo u informativne svrhe.
  • 1.2. Korisnik snosi punu odgovornost za svoje postupke na osnovu informacija predstavljenih na ovoj stranici.
  • 1.3. Korisnik se obavezuje da informacije sa ovog sajta neće koristiti u nezakonite svrhe ili na štetu trećih lica.

2. Poricanje odgovornosti

2.1. Informacije predstavljene na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju preporuku za djelovanje.

2.2. Ne snosimo odgovornost za moguće gubitke koje pretrpe korisnici kao rezultat korištenja informacija sa ove stranice.

3. Intelektualno vlasništvo

3.1. Svi materijali objavljeni na ovoj stranici zaštićeni su autorskim pravima i mogu se koristiti samo uz pristanak nosioca autorskih prava.

4. Promjene korisničkog ugovora

4.1. Administracija stranice zadržava pravo izmjene ovog korisničkog ugovora bez prethodne obavijesti korisnika.

5. Konačna pozicija

5.2. U slučaju sporova između korisnika i administracije stranice, strane će poduzeti sve mjere da ih riješe pregovorima.