Οροι χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το συμφωνητικό χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Η συνεχής χρήση αυτού του ιστότοπου συνιστά αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω.

1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρήστη

  • 1.1. Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από αυτόν τον ιστότοπο αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.
  • 1.2. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ενέργειές του βάσει των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
  • 1.3. Ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί πληροφορίες από αυτόν τον ιστότοπο για παράνομους σκοπούς ή εις βάρος τρίτων.

2. Άρνηση ευθύνης

2.1. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελούν σύσταση για δράση.

2.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για πιθανές απώλειες που προκύπτουν από τους χρήστες ως αποτέλεσμα της χρήσης πληροφοριών από αυτόν τον ιστότοπο.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

3.1. Όλα τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

4. Αλλαγές στη συμφωνία χρήστη

4.1. Η διαχείριση του ιστότοπου διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα συμφωνία χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.

5. Τελική θέση

5.2. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του χρήστη και της διαχείρισης του ιστότοπου, τα μέρη θα λάβουν όλα τα μέτρα για την επίλυσή τους μέσω διαπραγματεύσεων.