• Kodu
  • Kasutustingimused

Kasutustingimused

Enne meie saidi kasutamist lugege see kasutusleping hoolikalt läbi. Selle saidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute alltoodud tingimustega.

1. Kasutaja õigused ja kohustused

  • 1.1. Kasutaja kohustub kasutama sellel saidil olevat teavet ainult informatiivsel eesmärgil.
  • 1.2. Kasutaja kannab täielikku vastutust oma tegevuse eest sellel saidil esitatud teabe alusel.
  • 1.3. Kasutaja kohustub mitte kasutama sellelt saidilt pärinevat teavet ebaseaduslikel eesmärkidel ega kolmandate isikute kahjuks.

2. Vastutusest keeldumine

2.1. Sellel saidil esitatud teave on ainult informatiivsel eesmärgil ega kujuta endast soovitust tegutsemiseks.

2.2. Me ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad kasutajatele tekkida sellel saidil oleva teabe kasutamise tõttu.

3. Intellektuaalne omand

3.1. Kõik sellele saidile postitatud materjalid on autoriõigusega kaitstud ja neid saab kasutada ainult autoriõiguse omaniku nõusolekul.

4. Muudatused kasutuslepingus

4.1. Saidi administratsioon jätab endale õiguse muuta seda kasutajalepingut ilma kasutajat ette teatamata.

5. Lõplik positsioon

5.2. Kasutaja ja saidi administratsiooni vaheliste vaidluste korral võtavad pooled kõik meetmed nende lahendamiseks läbirääkimiste teel.