• Casa
  • Condicións de uso

Condicións de uso

Lea atentamente este acordo de usuario antes de usar o noso sitio. O uso continuado deste sitio supón a súa aceptación dos termos e condicións que se indican a continuación.

1. Dereitos e responsabilidades dos usuarios

  • 1.1. O usuario comprométese a utilizar a información deste sitio unicamente con fins informativos.
  • 1.2. O usuario asume a total responsabilidade das súas accións en función da información presentada neste sitio.
  • 1.3. O usuario comprométese a non utilizar a información deste sitio con fins ilícitos ou en prexuízo de terceiros.

2. Negación de responsabilidade

2.1. A información presentada neste sitio é só para fins informativos e non constitúe unha recomendación de acción.

2.2. Non somos responsables das posibles perdas que incorran os usuarios como resultado do uso da información deste sitio.

3. Propiedade Intelectual

3.1. Todos os materiais publicados neste sitio están protexidos por dereitos de autor e só se poden usar co consentimento do titular dos dereitos de autor.

4. Cambios no contrato de usuario

4.1. A administración do sitio resérvase o dereito de modificar este acordo de usuario sen previo aviso ao usuario.

5. Posición final

5.2. En caso de disputas entre o usuario e a administración do sitio, as partes adoptarán todas as medidas para resolvelas mediante negociacións.