• Տուն
  • Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. Տվյալների հավաքագրումը
  2. Մենք հավաքում ենք միայն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է կայքի գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումն ապահովելու համար:.

  3. տվյալների օգտագործումը
  4. Մենք օգտագործում ենք ձեր տվյալները միայն ծառայության որակը բարելավելու համար.

  5. Տվյալների փոխանցում երրորդ անձանց
  6. Մենք չենք բացահայտում ձեր տվյալները երրորդ կողմերին առանց ձեր համաձայնության.