• Mājas
  • Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Pirms mūsu vietnes izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja līgumu. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat tālāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

1. Lietotāju tiesības un pienākumi

  • 1.1. Lietotājs apņemas izmantot informāciju no šīs vietnes tikai informatīviem nolūkiem.
  • 1.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām, pamatojoties uz šajā vietnē sniegto informāciju.
  • 1.3. Lietotājs apņemas neizmantot informāciju no šīs vietnes nelikumīgiem mērķiem vai kaitējot trešajām personām.

2. Atbildības noraidīšana

2.1. Šajā vietnē sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem, un tā nav rekomendācija rīcībai.

2.2. Mēs neesam atbildīgi par iespējamiem zaudējumiem, kas lietotājiem radušies, izmantojot informāciju no šīs vietnes.

3. Intelektuālais īpašums

3.1. Visi šajā vietnē ievietotie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām, un tos var izmantot tikai ar autortiesību īpašnieka piekrišanu.

4. Izmaiņas lietotāja līgumā

4.1. Vietnes administrācija patur tiesības veikt izmaiņas šajā lietotāja līgumā bez iepriekšēja brīdinājuma lietotājam.

5. Galīgā pozīcija

5.2. Strīdu gadījumā starp lietotāju un vietnes administrāciju puses veiks visus pasākumus, lai tos atrisinātu sarunu ceļā.