• Rumah
  • Syarat penggunaan

Syarat penggunaan

Sila baca perjanjian pengguna ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak kami. Penggunaan tapak ini yang berterusan merupakan penerimaan anda terhadap terma dan syarat yang dinyatakan di bawah.

1. Hak dan tanggungjawab pengguna

  • 1.1. Pengguna mengaku janji untuk menggunakan maklumat daripada laman web ini semata-mata untuk tujuan maklumat.
  • 1.2. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas tindakannya berdasarkan maklumat yang dibentangkan di laman web ini.
  • 1.3. Pengguna berjanji untuk tidak menggunakan maklumat daripada laman web ini untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau merugikan pihak ketiga.

2. Penafian tanggungjawab

2.1. Maklumat yang dibentangkan di laman web ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak membentuk cadangan untuk tindakan.

2.2. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kemungkinan kerugian yang ditanggung oleh pengguna akibat menggunakan maklumat daripada laman web ini.

3. Harta intelek

3.1. Semua bahan yang disiarkan di laman web ini dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan dengan kebenaran pemegang hak cipta.

4. Perubahan pada perjanjian pengguna

4.1. Pentadbiran tapak berhak untuk membuat perubahan pada perjanjian pengguna ini tanpa notis terlebih dahulu kepada pengguna.

5. Kedudukan akhir

5.2. Sekiranya berlaku pertikaian antara pengguna dan pentadbiran tapak, pihak-pihak akan mengambil semua langkah untuk menyelesaikannya melalui rundingan.