• Thuis
  • Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruikersovereenkomst zorgvuldig door voordat u onze site gebruikt. Als u deze site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Gebruikersrechten en verantwoordelijkheden

  • 1.1. De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie van deze site uitsluitend voor informatieve doeleinden te gebruiken.
  • 1.2. De gebruiker draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden op basis van de informatie op deze site.
  • 1.3. De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie van deze site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van derden.

2. Ontkenning van verantwoordelijkheid

2.1. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbeveling voor actie.

2.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke verliezen die gebruikers lijden als gevolg van het gebruik van informatie van deze site.

3. Intellectueel eigendom

3.1. Al het materiaal dat op deze site wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd en kan alleen worden gebruikt met toestemming van de houder van het auteursrecht.

4. Wijzigingen in de gebruikersovereenkomst

4.1. Het sitebeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

5. Eindpositie

5.2. In geval van geschillen tussen de gebruiker en het sitebeheer zullen de partijen alle maatregelen nemen om deze via onderhandelingen op te lossen.