• Hjem
  • Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Vennligst les denne brukeravtalen nøye før du bruker nettstedet vårt. Fortsatt bruk av dette nettstedet innebærer at du godtar vilkårene og betingelsene nedenfor.

1. Brukerrettigheter og plikter

  • 1.1. Brukeren forplikter seg til å bruke informasjonen fra dette nettstedet utelukkende til informasjonsformål.
  • 1.2. Brukeren bærer det fulle ansvar for sine handlinger basert på informasjonen som presenteres på denne siden.
  • 1.3. Brukeren forplikter seg til ikke å bruke informasjon fra denne siden til ulovlige formål eller til skade for tredjeparter.

2. Ansvarsnektelse

2.1. Informasjonen som presenteres på dette nettstedet er kun til informasjonsformål og utgjør ikke en anbefaling om handling.

2.2. Vi er ikke ansvarlige for mulige tap påført brukere som følge av bruk av informasjon fra denne siden.

3. Åndsverk

3.1. Alt materiale som er lagt ut på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og kan kun brukes med samtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

4. Endringer i brukeravtalen

4.1. Nettstedets administrasjon forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne brukeravtalen uten forvarsel til brukeren.

5. Endelig posisjon

5.2. I tilfelle tvister mellom brukeren og nettstedets administrasjon, vil partene iverksette alle tiltak for å løse dem gjennom forhandlinger.