• Dom
  • Warunki korzystania

Warunki korzystania

Przed skorzystaniem z naszej witryny prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą umową użytkownika. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację warunków określonych poniżej.

1. Prawa i obowiązki użytkownika

  • 1.1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać informacje zawarte na tej stronie wyłącznie w celach informacyjnych.
  • 1.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania na podstawie informacji prezentowanych w tym serwisie.
  • 1.3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji zawartych w niniejszym serwisie do celów niezgodnych z prawem lub na szkodę osób trzecich.

2. Odmowa odpowiedzialności

2.1. Informacje prezentowane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią zalecenia do działania.

2.2. Nie odpowiadamy za ewentualne straty poniesione przez użytkowników w wyniku korzystania z informacji zawartych w tym serwisie.

3. Własność intelektualna

3.1. Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich.

4. Zmiany w umowie użytkownika

4.1. Administracja witryny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie użytkownika bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

5. Ostateczna pozycja

5.2. W przypadku sporów pomiędzy użytkownikiem a administracją serwisu strony podejmą wszelkie kroki, aby je rozwiązać w drodze negocjacji.