Pogoji uporabe

Pred uporabo naše strani natančno preberite to uporabniško pogodbo. Nadaljnja uporaba tega mesta pomeni, da sprejemate spodaj navedene pogoje in določila.

1. Pravice in dolžnosti uporabnika

  • 1.1. Uporabnik se zavezuje, da bo podatke s tega spletnega mesta uporabljal izključno v informativne namene.
  • 1.2. Uporabnik nosi polno odgovornost za svoja dejanja na podlagi informacij, predstavljenih na tem spletnem mestu.
  • 1.3. Uporabnik se zavezuje, da informacij s tega spletnega mesta ne bo uporabljal v nezakonite namene ali v škodo tretjih oseb.

2. Zanikanje odgovornosti

2.1. Informacije, predstavljene na tem spletnem mestu, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo priporočila za ukrepanje.

2.2. Ne odgovarjamo za morebitne izgube, ki jih imajo uporabniki zaradi uporabe informacij s tega mesta.

3. Intelektualna lastnina

3.1. Vsi materiali, objavljeni na tem spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami in se lahko uporabljajo samo s soglasjem imetnika avtorskih pravic.

4. Spremembe uporabniške pogodbe

4.1. Uprava spletnega mesta si pridržuje pravico do sprememb te uporabniške pogodbe brez predhodnega obvestila uporabniku.

5. Končni položaj

5.2. V primeru sporov med uporabnikom in administracijo spletnega mesta bosta strani sprejeli vse ukrepe za njihovo rešitev s pogajanji.