Villkor

Läs detta användaravtal noggrant innan du använder vår sida. Fortsatt användning av denna webbplats innebär att du accepterar villkoren nedan.

1. Användarrättigheter och skyldigheter

  • 1.1. Användaren förbinder sig att använda informationen från denna webbplats enbart i informationssyfte.
  • 1.2. Användaren bär det fulla ansvaret för sina handlingar baserat på informationen som presenteras på denna webbplats.
  • 1.3. Användaren förbinder sig att inte använda information från denna sida för olagliga ändamål eller till skada för tredje part.

2. Förnekande av ansvar

2.1. Informationen som presenteras på denna webbplats är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation till åtgärder.

2.2. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster som användarna ådrar sig till följd av användning av information från denna webbplats.

3. Immateriella rättigheter

3.1. Allt material som publiceras på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och kan endast användas med upphovsrättsinnehavarens samtycke.

4. Ändringar i användaravtalet

4.1. Webbplatsadministrationen förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta användaravtal utan föregående meddelande till användaren.

5. Slutposition

5.2. I händelse av tvister mellan användaren och webbplatsens administration kommer parterna att vidta alla åtgärder för att lösa dem genom förhandlingar.