• வீடு
  • தனியுரிமைக் கொள்கை

தனியுரிமைக் கொள்கை

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. தரவு சேகரிப்பு
  2. தளத்தின் செயல்பாடு மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்கு தேவையான தேவையான தகவல்களை மட்டுமே நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்.

  3. தரவு பயன்பாடு
  4. சேவையின் தரத்தை மேம்படுத்த மட்டுமே உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

  5. மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு பரிமாற்றம்
  6. உங்கள் அனுமதியின்றி உங்கள் தரவை மூன்றாம் தரப்பினருக்கு நாங்கள் வெளியிட மாட்டோம்.