• บ้าน
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2. เรารวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการ.

  3. การใช้ข้อมูล
  4. เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการเท่านั้น.

  5. การถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
  6. เราไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ.