תנאי שימוש

אנא קרא את הסכם המשתמש הזה בעיון לפני השימוש באתר שלנו. המשך השימוש באתר זה מהווה הסכמה שלך לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן.

1. זכויות וחובות משתמש

  • 1.1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע מאתר זה למטרות מידע בלבד.
  • 1.2. המשתמש נושא באחריות מלאה למעשיו בהתבסס על המידע המוצג באתר זה.
  • 1.3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש במידע מאתר זה למטרות בלתי חוקיות או לרעת צדדים שלישיים.

2. שלילת אחריות

2.1. המידע המוצג באתר זה הינו למטרות מידע בלבד ואינו מהווה המלצה לפעולה.

2.2. איננו אחראים להפסדים אפשריים שייגרמו למשתמשים כתוצאה משימוש במידע מאתר זה.

3. קניין רוחני

3.1. כל החומרים המתפרסמים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם רק בהסכמת בעל זכויות היוצרים.

4. שינויים בהסכם המשתמש

4.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בהסכם משתמש זה ללא הודעה מוקדמת למשתמש.

5. עמדה סופית

5.2. במקרה של מחלוקות בין המשתמש להנהלת האתר, הצדדים ינקטו בכל האמצעים על מנת לפתור אותן באמצעות משא ומתן.