• בית
  • מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. איסוף נתונים
  2. אנו אוספים רק את המידע הדרוש להבטחת תפקוד האתר ומתן השירותים.

  3. שימוש בנתונים
  4. אנו משתמשים בנתונים שלך רק כדי לשפר את איכות השירות.

  5. העברת נתונים לצדדים שלישיים
  6. אנו לא חושפים את הנתונים שלך לצדדים שלישיים ללא הסכמתך.