• Domov
  • Podmienky používania

Podmienky používania

Pred použitím našej stránky si pozorne prečítajte túto používateľskú zmluvu. Pokračovaním v používaní tejto stránky vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými nižšie.

1. Práva a povinnosti používateľov

  • 1.1. Používateľ sa zaväzuje používať informácie z tejto stránky výhradne na informačné účely.
  • 1.2. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje činy na základe informácií prezentovaných na tejto stránke.
  • 1.3. Používateľ sa zaväzuje, že informácie z tejto stránky nepoužije na nezákonné účely alebo na úkor tretích osôb.

2. Odmietanie zodpovednosti

2.1. Informácie uvedené na tejto stránke slúžia len na informačné účely a nepredstavujú odporúčanie na akciu.

2.2. Nezodpovedáme za prípadné straty, ktoré používateľom vzniknú v dôsledku používania informácií z tejto stránky.

3. Duševné vlastníctvo

3.1. Všetky materiály zverejnené na tejto stránke sú chránené autorským právom a môžu byť použité len so súhlasom držiteľa autorských práv.

4. Zmeny užívateľskej zmluvy

4.1. Administrácia stránky si vyhradzuje právo vykonať zmeny v tejto používateľskej zmluve bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

5. Konečná pozícia

5.2. V prípade sporov medzi používateľom a správou stránky prijmú zmluvné strany všetky opatrenia na ich vyriešenie rokovaním.