• Domov
  • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. Zber dát
  2. Zhromažďujeme len nevyhnutné informácie potrebné na zabezpečenie fungovania stránky a poskytovania služieb.

  3. Využitie dát
  4. Vaše údaje používame iba na zlepšenie kvality služieb.

  5. Prenos údajov tretím stranám
  6. Bez vášho súhlasu nesprístupňujeme vaše údaje tretím stranám.