Chính sách bảo mật

Мы ценим вашу конфиденциальность и стремимся обеспечить защиту ваших персональных данных.

  1. Thu thập dữ liệu
  2. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết để đảm bảo hoạt động của trang web và việc cung cấp dịch vụ.

  3. Sử dụng dữ liệu
  4. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu của bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ.

  5. Chuyển dữ liệu cho bên thứ ba
  6. Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.