• Дома
  • Услови за користење

Услови за користење

Ве молиме внимателно прочитајте го овој кориснички договор пред да ја користите нашата страница. Континуираната употреба на оваа страница претставува ваше прифаќање на одредбите и условите наведени подолу.

1. Кориснички права и одговорности

  • 1.1. Корисникот се обврзува да ги користи информациите од оваа страница исклучиво за информативни цели.
  • 1.2. Корисникот сноси целосна одговорност за своите постапки врз основа на информациите презентирани на оваа страница.
  • 1.3. Корисникот се обврзува да не користи информации од оваа страница за нелегални цели или на штета на трети страни.

2. Негирање на одговорност

2.1. Информациите презентирани на оваа страница се само за информативни цели и не претставуваат препорака за акција.

2.2. Ние не сме одговорни за можните загуби настанати од страна на корисниците како резултат на користење на информации од оваа страница.

3. Интелектуална сопственост

3.1. Сите материјали објавени на оваа страница се заштитени со авторски права и може да се користат само со согласност на носителот на авторските права.

4. Промени во корисничкиот договор

4.1. Администрацијата на страницата го задржува правото да направи измени на овој кориснички договор без претходно известување за корисникот.

5. Конечна позиција

5.2. Во случај на спорови помеѓу корисникот и администрацијата на страницата, страните ќе ги преземат сите мерки за нивно решавање преку преговори.