Осврти на популарни онлајн игри со несреќи

Aviator
игра со несреќи со авијација
Aviatrix
игра со несреќи со авијација
Spaceman
краш игра со тема за вселената
Lucky Jet
краш игра за летање на авион
JetX
игра за несреќа за аеродром од кој полетува авион
Aero
игра со несреќи со авијација
Како да започнете да играте несреќни игри?
Изберете ја вашата омилена игра со несреќи
Одете на официјалната веб-страница
Регистрирајте се на официјалната веб-страница
Започнете да играте онлајн
Проверка на достапност на игрите за паѓање од провајдерите
Внесете ја адресата на веб-локацијата на провајдерот за да ја проверите достапноста на каталог на несреќни игри.
Популарни прашања и одговори
Што е краш игра?
Несреќните игри се тренд во индустријата за игри што стана особено забележлив во последниве години, главните платформи за игри активно го промовираат. Механиката на играта „паѓање“ работи на следниов начин: во играта има предмет што се движи според распоредот. Заедно со движењето на предметот, се зголемува коефициентот со кој се множи облогот на играчот по круг. Играчот има можност да ги собере своите добивки во секое време додека предметот се движи, но ако предметот падне, кругот завршува и играчот го губи својот облог.
Кои се основните стратегии за несреќни игри што ќе ви помогнат да ги зголемите вашите шанси за победа и да ги минимизирате вашите загуби?
Што е уникатно за crash игрите на нашата платформа и кои карактеристики ги прават особено привлечни за играчите?